Specialistai

Pradinis » Apie mus » Specialistai

Jurgita Žebrauskaitė TaločkienėMarina BaldermanSolveiga Zvicevičienė

Jurga

Jurgita Žebrauskaitė Taločkienė – muzikos mokytoja (VPU, 2000) bei muzikos terapeutė (Norvegija, Sogn og Fjordane universitetinis koledžas, 2002), specializavosi neonatalinėje muzikos terapijoje, muzikos terapijoje ankstyvojoje intervencijoje, muzikos terapijoje klausos sutrikimus turintiems vaikams. 2008-2010 dalyvavo muzikos terapijos poveikio neišnešiotiems naujagimiams tyrime VUVL Neonatologijos centre, dirbo su neišnešiotais kūdikiais iki 6 mėn.

Nuo 2006m. veda individualius bei grupinius muzikos terapijos užsiėmimus specialiųjų poreikių, raidos sutrikimus turintiems kūdikiams bei įvairaus amžiaus vaikams. Darbo patirtis: vaikai su kochleariniais implantais, klausos sutrikimais, epilepsija; autizmo spektro sutrikimus, Dauno sindromą, mišrius raidos sutrikimus, cerebrinį paralyžių, kitus raidos sutrikimus turintys vaikai ir kt.

Jurgita yra Lietuvos Muzikos terapijos asociacijos (www.muzikosterapija.lt) Tarybos narė, užsiima muzikos terapijos sklaida Lietuvoje, veda seminarus, ruošia straipsnius konferencijoms, žurnalams.

El. paštas: muzikos.terapija@gmail.com, mob. tel.: 861493626

Marina1Marina Balderman – ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos magistrė (VPU, 1993). Nuo 1994m pradėjo specializuotis mokyklinio amžiaus neįgaliųjų vaikų muzikiniame ugdyme taikant muzikos terapijos metodus (nuo 1997m). Būdama Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos metodinės grupės pirmininkė vykdo ugdymo procesą taikant meninės veiklos principus. Dirba spec. ugdymo įstaigos organizuotose vasaros dienos stovyklose skirtose vaikų socializacijai ir integracijai taikant meninį ugdymą. Yra Lietuvos Muzikos Terapijos Asociacijos

 (www.muzikosterapija.lt) narė. Užsiima muzikos terapijos sklaida Lietuvoje, dalyvauja ir skaito pranešimus seminaruose, ruošia straipsnius konferencijoms. Dalyvauja meniniuose projektuose neįgaliųjų ugdymo įstaigose. Nuolat  tobulina savo kvalifikaciją muzikos terapijos, specialųjį vaikų muzikinį ugdymą nagrinėjančiuose seminaruose.

El. paštu: baldermanmarina@gmail.com, mob. tel. 868786520

261

Solveiga Zvicevičienė  etnomuzikologijos (LMTA, 1994) ir edukologijos – spec. pedagogikos krypties (LEU, 2006) magistrė.  2009 – 2011 m. baigė Maskvos Profesinio vystymo integruotos psichologijos instituto ir Maskvos integruoto šokio centro “Live Through Dance”  parengtą programą “Integruota šokio judesio psichologija ir psichoterapija”. Nuo 2011 metų – Socialinių mokslų doktorantė (LEU).

Solveiga yra Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė (www.muzikosterapija.lt) ir Lietuvos šokio – judesio terapijos asociacijos tarybos narė (www.lsjta.lt). Domisi neįgaliųjų meninės socializacijos problemomis ir tyrinėja lietuvių etnochoreografijos taikymo galimybes specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui ir terapijai. Užsiima muzikos terapijos ir šokio – judesio terapijos sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, dalyvauja ir skaito pranešimus seminaruose, konferencijose, rašo straipsnius, yra knygos “Lietuvių etochoreografija autistiškiems vaikams: ugdymo ir terapijos aspektai” bendraautorė (V.Aleksienė, S.Zvicevičienė, 2009 m.). Muzikos terapijos centre veda individualius ir grupinius užsiėmimus specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kur remiasi menų terapijos, o esant poreikiui, ir specialiosios pedagogikos metodais.

El. paštas: solveigazvi@gmail.com, mob. tel. 861867727