Vaikams

Pradinis » Paslaugos » Vaikams

Individuali muzikos terapija

Jurgita Žebrauskaitė TaločkienėMarina BaldermanSolveiga Zvicevičienė

Vadovė: Jurgita Žebrauskaitė TaločkienėJurga

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 35eurai užsiėmimas

Registracija: el. paštu muzikos.terapija@gmail.com arba tel. 861493626

Vaikai mėgsta žaisti, judėti, kurti, muzikuoti. Jie nori gerų emocijų, pozityvių išgyvenimų nepaisant negalės. Jie gali muzikuoti, muzikuodami patirti sėkmės jausmą bei muzikavimo kartu džiaugsmą, nepaisant negalės. Muzika – universali kalba, peržengianti bet kokius barjerus, be žodžių kurianti tarpusavio sąveiką.  Muzika motyvuoja veikti. Muzika vaikams – natūrali, prigimtinė, atpalaiduojanti ir stimuliuojanti pozityvi veikla. Todėl muzikos terapijoje kuriama žaidybinė, smagi, palaikanti bei saugi muzikinė aplinka, kurios dėka siekiami įgyvendinti nemuzikiniai terapiniai tikslai. Čia atitinkamai parenkama vaikus motyvuojanti pati įvairiausia muzikinė veikla. Čia subtiliai įsiklausoma į kiekvieną vaiką. Čia kviečiama veikti, išlaukiama  vaiko iniciatyvos, atsako.  Čia priimama bet kokia vaiko išraiška, suteikiant jai muzikinę formą.

Individualių užsiėmimų metu, po pirminio įvertinimo, sudaroma individuali muzikos terapijos programa, parenkant ir pritaikant atitinkamą muzikinę veiklą individualiems vaiko terapiniams poreikiams patenkinti. Terapiniai muzikos terapijos uždaviniai:

 • palaikyti bei skatinti fizinę vaiko raidą: stambiąją, smulkiają motoriką, judesių koordinaciją, balansą, sensorinę integraciją;
 • sudaryti sąlygas vaiko pažintinių, akademinių įgūdžių lavinimui, skatinti tyrinėti aplinką, skatinti suvokimo (erdvės, laiko, aplinkos, kalbos), atminties, mąstymo, dėmesingumo  vystymąsi;
 • skatinti vaiko savivoką, adekvačią emocijų raišką, stiprinti meistriškumo jausmą, pasitikėjimo savimi jausmą, spontaniškumą, savarankiškumą, iniciatyvumą;
 • vystyti vaiko vokalinius bei kalbos gebėjimus, skatinti vokalinę raišką, ekspresyvios kalbos naudojimą;
 • skatinti socialinę raidą, lavinti komunikacinius gebėjimus: adekvačią tarpusavio sąveiką, adekvatų elgesį, bendravimo būdus;
 • skatinti saviraišką muzikinėmis priemonėmis.

Muzikos terapijos užsiėmimuose didžiulis dėmesys skiriamas saugaus muzikos terapeuto – vaiko ryšio užmezgimui, adekvačiai tarpusavio sąveikai bei pozityviam „čia ir dabar“ patyrimui. Šis ryšys kuriamas bei terapiniai uždaviniai įgyvendinami įvairios malonios vaikui muzikinės veiklos dėka. Atitinkama muzikinė veikla, kaip kompleksinis stimulas, gali atliepti keletą terapinių poreikių vienu metu. Užsiėmimuose naudojami:

 • improvizaciniai interakciniai muzikiniai (vokaliniai, judesio, instrumentiniai, įvairių priemonių) žaidimai,
 • kūno žaidinimai bei pirštų žaidimai,
 • tikslingų dainelių ir skanduočių atlikimas (atliekant judesius, grojant atitinkamu instrumentu, pritariant balsu, mokantis akademinių sąvokų),
 • judėjimas, šokimas pagal muziką
 • interakcinė instrumentinė bei vokalinė improvizacija,
 • muzikavimas kartu įvairiais instrumentais,
 • gyvai atliekamos bei įrašytos muzikos tikslingas klausymas.

Vadovė: Marina BaldermanMarina1

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 35 eurai užsiėmimas

Registracija: el. paštu baldermanmarina@gmail.com  arba tel. 868786520

Vadovė: Solveiga Zvicevičienė261

Vieta: P. Vileišio 12, Vilnius

Kaina: 35 eurai užsiėmimas

Registracija: el. paštu: solveigazvi@gmail.com  arba tel. 861867727

Individualūs užsiėmimai rekomenduojami specialiųjų poreikių turintiems (3 – 10 metų) vaikams, kurie dėl bendravimo įgūdžių stokos, socialinės sąveikos, elgesio kontrolės bei individualaus darbo reikalaujančių poreikių ir kt., sunkiai integruojasi grupės rengiamoje veikloje. Individualiuose užsiėmimuose sukuriamos palankesnės sąlygos stimuliuoti vaiko raidą, formuoti tarpasmeninę sąveiką, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vaiko ir specialisto bei paruošti  jį/ją integracijai į grupę. Šiuose užsiėmimuose svarbi saugi aplinka, pasitikėjimas, humaniškas elgesys su vaiku bei empatiška “į vaiką” orientuota, kiekvienam tinkama ir stimuliuojanti bei tikslinga veikla.

Menas – universalus fenomenas yra reikšmingas asmeniui: fiziologiniu, psichiniu bei socialiniu aspektu. Meninė raiška yra parenkama atsižvelgus į konkretų vaiką ir naudojama, kaip “raktas” ar neverbalinės komunikacijos priemonė, siekianti prisiderinti ir atspindėti vaiko būseną, elgesį, nuotaikų kitimą bei galimybė jį prisivilioti ir įtraukti į veiklą. Tokiu būdu gali būti atskleidžiami ir plėtojami konkretaus vaiko gebėjimai ir trūkumai. Užsiėmimuose remiamasi muzikos terapijos, šokio – judesio terapijos, dramos terapijos, biblioterapijos,etnoterapijos metodais. Taip pat integruojami spec. pedagogikos metodai, siekiant plėtoti ypatingųjų vaikų asmenybės augimo, komunikacijos ir bendruosius gebėjimus, kurie įgalina geresnę adaptaciją socialinėje veikloje su gyvenimo kokybę praturtinančiais, džiuginančiais potyriais, atsirandančiais šių vaikų sąveikoje su menu.